COMPANIES

51

iF AWARDS

BSH Home Appliances (China)

GET IN CONTACT

BSH Home Appliances (China) Co., Ltd.
Contact
No. 129 Zhongshan Road
210005 Nanjing
China

Phone +86 25 8470 1918
https://www.bsh-group.asia/en/