DESIGN & ARCHITECTURE STUDIOS

5

iF AWARDS

Dongzhi Industrial Design Co.,Ltd.

GET IN CONTACT

Dongzhi Industrial Design Co.,Ltd.
Mr. Zonghui Zhang
Room1301. Tower1,Sheng-Shi-Jia-Yuan NO.98 Jian-Guo Road
100022 Beijing
China

Phone +86-10-57170826
zhangzonghui@dzdesign.com.cn
http://www.dzdesign.com.cn