DESIGN & ARCHITECTURE STUDIOS

2

iF AWARDS

DOT DOT Studio

GET IN CONTACT

DOT DOT Studio
Mr Min-Chin Hsu
No.37, Ln. 299, Min’an Rd., Xinzhuang Dist.
242 New Taipei
Taiwan

Phone +886916050482
dotdotid@gmail.com