COMPANIES

2

iF AWARDS

GAC GROUP

AWARDED ENTRIES

2 Projects

GET IN CONTACT

Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. Automotive Engineering Institute
Contact
Ms. Chen Chunchun
668 Jinshan Road
511434 Guangzhou
China

Phone +86-(0)20-22932790
chenchunchun@gaei.cn