DESIGN & ARCHITECTURE STUDIOS

1

iF AWARDS

Hangzhou Rosou

AWARDED ENTRIES

1 Projects

GET IN CONTACT

Hangzhou Rosou electronic technology co., LTD.
Contact
Mr. Chang Jin
Room 2006-2010, Building 1, No.501,
2nd Baiyang Street,QiantangDistrict
310016 Hangzhou
China

Phone +86 18815277205
jinchang@hzleshow.com