DESIGN & ARCHITECTURE STUDIOS

1

iF AWARDS

JIANGSU INOVEL DISPLAY TECHNOLOGIES

AWARDED ENTRIES

1 Projects

GET IN CONTACT

JIANGSU INOVEL DISPLAY TECHNOLOGIES
Contact
shao jian
Building C1, Innovation Park,
YiXing EconomicDevelopment Zone,
214200 JiangSu Province, P.R.C.
China

Phone 15961591763
jian.shao@inovel.com.cn