DESIGN & ARCHITECTURE STUDIOS

1

iF AWARDS

KuanJu International co., LTD

AWARDED ENTRIES

1 Projects

GET IN CONTACT

KuanJu International Co., Ltd.
Contact
Mr. Chia Tzu Hsu
No. 110, Gancheng St., Nantun Dist.,
408 Taichung City
Taiwan

Phone +886 422548191
110kuanju@gmail.com
https://www.kuan-ju.com