COMPANIES

1

iF AWARDS

LANDI

GET IN CONTACT

LANDI COMMERCIAL EQUIPMENT CO.,LTD
Contact
Ms. xinping wang
Building 23,Block A,
Fuzhou Software Par
350003 Fuzhou,Fujian
China

Phone 18860127374
wangxinp@landicorp.com