COMPANIES

25

iF AWARDS

LG Uplus

GET IN CONTACT

LG Uplus
Contact
32, Hangang-daero
04389 Seoul
Republic of Korea

Phone +82-10-8080-4425
https://www.uplus.co.kr/en/