COMPANIES

2

iF AWARDS

Shenzhen Jingwei Innovation Design Company

GET IN CONTACT

Shenzhen Jingwei Innovation Design
Contact
Mr. Shuikun Cai
F15 Building, F518 Fashion Creative
Baoan District, Shenzhen
518100 Shenzhen
China

Phone +86 13 632831741
caisk@jw-sz.com