TAIPEI CYCLE 2023 Gold Award - Young Enterprise

ELXEY ZK1-E2 E-bike
City E-Bike

Category: 04 E-bikes

TAIPEI CYCLE 2023 Gold Award Winner: ELXEY ZK1-E2 E-bike. 04 E-bikes, Elite Energy Co., Ltd., Taiwan.
TAIPEI CYCLE 2023 Gold Award Winner: ELXEY ZK1-E2 E-bike. 04 E-bikes, Elite Energy Co., Ltd., Taiwan.

CONTACT INFORMATION

Yueh Han Li

No. 375, Zhongmei St., West Dist
403014
Taichung, Taiwan

chloe@eliteenergy.com.tw
+886423217795