"Bauknecht Allfix"-Rühr- und Knetwerk
"Bauknecht Allfix"-Rühr- und Knetwerk
1954

Share:

"Bauknecht Allfix"-Rühr- und Knetwerk

"Bauknecht Allfix" with stirring and kneading attachments

Bauknecht

"Bauknecht Allfix" with stirring and kneading attachments (slip-on holder, type AR 2). A perfect automatic stirrer and kneader with practical tool cleaner.

Client / Manufacturer
Bauknecht

Bauknecht

Stuttgart-S, DE
Design

N / A

N / A, AQ

RELATED PROJECTS