Elektrohydraulisches Koloskopiersystem
Elektrohydraulisches Koloskopiersystem
1993

Share:

Elektrohydraulisches Koloskopiersystem

Electro-hydraulic coloscopy system

Electro-hydraulic coloscopy system

Client / Manufacturer

STM Medizintechnik Starnberg

Starnberg, DE
Design

Hans Joachim Krietsch GmbH industrielle produkte

München, DE

RELATED PROJECTS