COMPANIES

8

iF AWARDS

BALMUDA Inc.

GET IN CONTACT

BALMUDA Inc.
5-1-21 Kyonancho, Musashino,
180-0023 Tokyo
Japan

Phone +81-422-34-1701
shoko_fukuoka@balmuda.com
https://www.balmuda.com