COMPANIES

166

iF AWARDS

Xiaomi Corporation

GET IN CONTACT

Xiaomi Corporation
Zhufang Rd. No. 66, Qinghe, Haidian Shunshi Jiaye Pioneer Park E
100085 Beijing
China

Phone +86 010 60606666
www.mi.com