COMPANIES

9

iF AWARDS

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.

GET IN CONTACT

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.
Ms. Mengzhen Xu
No.1 Guanqing Road, Guanlan high tech industry, Guanhu street, Longhua District, Shenzhen, China
518000 Shenzhen
China

Phone (+86)18009592125
xumengzhen3@999.com.cn